با عشق در سایه سار بهشت

دوستای عزیز امروز یکی از سخن های زیبای آرزو خانم رو می نویسم زیاد بالا نیستم

عشق بهترین نغمه در موسیقی زندگی است. انسان بدون عشق٬ هرگز با همسرائی باشکوه بشریت همنوا نخواهد شد.

                                                                 <روک شنایدر>  

رازهای شادی

راز شادی در لذت پاک بردن از چیزهای ساده است       

راز شادی در آن هست که وقتی کاری برای تو می کنن

آن را لطفی از جانب ایشان بدانی و در صدد جبران برآیی

 در قلبی پاک و خالی از کینه و خود پرستی است.

در آپ بعدی می خوام درمورد چگونگی درست ازدواج کردن و یک ازدواج موفق داشتن صحبت کنم حتما منتظر باشید.

شب جمعه خوبی داشته

 

باشید و برای ظهور آقا دعا

 

 کنید خواهشمندم از همه

 

 بازدید کنندگان.