با عشق در سایه سار بهشت

سلام دوستای عزیز من این چند روز حالم اصلا خوب نبوده الان هم به خاطر شما فقط دارم می نویسم راستی به ویلاگ علی اکبر حتما حتما سربزنید.

لحظه دیدار نزدیک است

باز من دیوانه ام،مستم

بازمی لرزد دلم،دستم

باز گویی در جهان دیگری هستم

من همیشه منتظرت هستم...

خیلی وقتا وقتی تنهام به این فکر می کنم که چقدر تنها شدم. بعد با خودم می گم هیچ تنهایی بی دلیل نیست. ووقتی به دنبالش می گردم می فهمم که دلیلش خودم هستم فقط خودم

بین همه آدما خیلی تناه شدم همه ی آدما رو ترد کردم نبه خاطر اینکه اخلاق بدی داشته باشم نه اصلا اینطور نیست تنها تویی که باعث شدی باورکن چون که فقط دوست دارم تنها باشم. زندگیم خیلی تلخ شده خیلی.