با عشق در سایه سار بهشت

یا علی بن موسی الرضا 

دعا برای شفای بیمارا و ظهور آقا و سلامتی پدر و مادرو عمر باعزت برای خودتون و اونا رو فراموش نکنید