با عشق در سایه سار بهشت

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام دوستان دوسداشتنی. 

من آب خانومی با یه سری مطالب جدید دیگه در خدمت شما هستم. 

 

نکاتی از بزرگان 

 

  • پایه و اساس شادی و وفور نعمتُانجام کارهایی است که به آنها عشق می ورزیم. 
  •  
  • موفقیت راز نیست نظام است. 
  •  
  • آسمانی فکر کن و زمینی زندگی کن این یعنی سعادت.«میلر» 
  •  
  • صدیق ترین ُ بی توقع ترین‌ ُ مفیدترین و دایمی ترین رفیق کتاب است.«مارک تواین» 
  •  
  • آرزو مکن که خدا را در جایی جز همه جا نبینی.«آندره ژید» 
  •  

دوستان گلم برای همتون آرزوی سرافرازی و موفقیت دارم. 

التماس دعا. 

ف-ن