با عشق در سایه سار بهشت

سلااااااااااااااااام خوبین؟طاعات عبادات قبول باشه.اگه امروز اومدم باز می نویسم اینو شاکر خدا هستم.رواله زندگیم به قبل برگشته فقط کاش خدا اون چیزیرو که ازش میخوامو واسم نگهش ذاره چون نباشه نیستم.کلی اتفاقایه جالب تویه زندگیم افتاده دلنوشته هامو به روز میکنم.از امروز باز اومدم.فقط التماسه دعا دارم.