با عشق در سایه سار بهشت

 

 

سلام خیلی وقته ننوشتم چون خیلی وقته دیگه ازش خبر ندارم.نمیدونم چندتا از شما عاشق شدن ولی حتم دارم اونا که هستن وب میدونن درد عشقی کشیدم که مپرس زجر هجری کشیدم که مپرس