با عشق در سایه سار بهشت

رازهایی برای دختر خانم ها

با خودت صادق باش و نگران آنچه

دیگران درباره تو فکر می کنن نباش

تعریفی را که آنها از تو دارن نپذیر

خد خودت را تعریف کن.

 

 روز دوم:

از قدرت خودت مایه بزار

بر قدرت دیگران تکیه نکن

استعدادهای خودت رو پرورش بده

و به استعدادهای بقیه غبته نخور

ادامه برای بعد

می گن برگ از درخت خسته می شه پاییز بهونش

وقتی کسی بهت گفت دیگه دوست ندارم و در جواب شما بهانه آورد مطمئن باش از فامیلای همون برگست.

دوستون دارم بیشتر از همیشه