با عشق در سایه سار بهشت

بسم الله الرحمن الرحیم

سلامممممممممممممممممم به همه ی همراهان عزیز و دوستداشتنی وبلاگ آب خانومی 

امروز با یه تست شخصیت شناسی به استقبال نظرات مهم شما دوستان اومدم. 

همه می دانند که تفاوت های بسیاری بین زنان و مردان وجود دارد.از سوی دیگر تفاوت های شخصیتی مردان و زنان را نمی توان به طور کامل به دو گروه تسیم کردو قسمتی را کاملا مربوط به مردان و سمت دیگر را خاص زنان دانست.هدف تست ارائه شده در این سمت مشخص کردن درصد تعلق شما به یکی از این دو گروه است. 

در برابر سوال یکی از پاسخ های ((الف))یا ((ب))راکه بیشتر با طرز فکر شما تناسب دارد انتخاب کنید. 

۱-بعضی افراد به اشخاص پیشگو و فالگیر زیاد مراجعه می کنند.چون پیشگویهای این افراد معمولا درست ازآب درمیآید.آیا این جمله صحیح است؟ 

الف)بله                    ب)خیر 

۲ -آیا در برخی شرایط از خجالت سرخ می شوید؟ 

الف)بله                   ب)خیر  

۳-آیا از اتاقهایی که با گل تزئین شده خوشتان می آید؟ 

الف)بله                   ب)خیر   

۴-آیا دوستدارید موهایتان کوتاه باشد؟ 

الف)بله                   ب)خیر   

۵)ازاینکه برایتان در کاغذهای رنگی  نامه بنویسند خوشتان می آید؟ 

الف)بله                   ب)خیر   

۶-از این دو حیوان کدامیک را ترجیح می دهید؟ 

الف)سگ                ب)گربه 

۷-اگر شخص مافوق شما(از جنس مخالف)درکار خود کاملا ورزیده باشدزیر دست اوبودن را تحمل می کنید؟ 

الف)بله                   ب)خیر 

۸-به نظر شما کدامیک از دلایل زیر عامل بروز اکثر تصادفات رانندگی است؟ 

الف)سرعت بیش از حد       ب)اغراق در احتیاط 

۹-آیا برای خرید یک هدیه مدت طولانی تردید می کنید؟ 

الف)بله                   ب)خیر 

۱۰-آیا مراجعه به فالنامه برایتان سرگرم کننده است؟ 

الف)بله                   ب)خیر 

۱۱-آیا در هنگام برخورد با دیگران به جزئیات لباس پوشیدن آنها توجه می کنید؟ 

الف)بله                   ب)خیر 

۱۲-آیا به سادگی تحت تأثیر یک فیلم یا برنامه نمایش غم انگیز قرار می گیرید؟ 

الف)بله                   ب)خیر 

13-در مورد مسابقات ورزشی با کدام یک از نظریات زیر موافق هستید؟  

الف)یک سرگرمی سودمند        ب)کاری بیهوده 

14-مشاهده خون شما را تحت تأثیر قرار می دهد؟ 

الف)بله،خیلی         ب)نه،زیاد 

15-آیا مهربانی باعث می شود که خیلی از مشکلات به خوبی و خوشی بگذرند؟ 

الف)بله                 ب)خیر 

در ستون های افقی جدول پاسخهای خود را مشخص کرده و علامت بزنید: 

 مسلما درصد پاسخ های شما در دو ستون،برحسب اینکه شما مرد یا زن باشید مغهوم یکسانی نخواهد داشت: 

 • شماره سوال     1          2 
 • 1                             ب          الف
 • 2                             ب          الف
 • 3                             ب          الف
 • 4                             الف        ب
 •  5                            ب          الف
 •  6                            ب          الف
 •  7                            ب          الف
 •  8                            ب          الف
 •  9                            ب          الف
 •  10                          ب          الف
 •  11                          الف        ب
 •  12                          الف        ب
 •  13                          ب          الف
 •  14                          ب          الف
 •  15                ب          الف
 • اگر شما مرد هستید: 

اگر تعداد پاسخهایتان در ستون یک بین 8تا12 عدد است،شخصیت شما با جنسیتتان هماهنگ است.شما عناصر ظریفی راکه باید در اختیار داشته باشید،همراه داریدوشخصیت شما از ظرافت،حساسیت و درک برخوردار است. 

اگر تعداد پاسخهایتان از12 مورد بیشتر است،شما شخصی قوی و بسیار خوشحال هستیدکه ((مرد))خلق شده اید.با این وجود اطرافیانتان قاعدتا گاهی اوقات از این که ظرافت در رفتار شما کم است،افسوس می خورند.دقت کنید،کمی ظرافت و نرمش در کارها و استفاده کمتر از تحکم ،سبب می شود که شخصیتی بایکپارچگی بیشتر بدست آورید. 

اگر تعداد پاسخهای شما کمتر از 8 مورد است: 

هرچه تعداد نمرات این ستون کاهش پیدا کند،بیشتر می توان نتیجه گرفت که ظرافت و زنانگی در شما قوی تر است.در صورت امکان،سعی کنید این میل به احتیاط که در شخصیت شما وجود دارد را از بین ببرید،به جای آن بهتر است حس عملی و روحیه استقلال و تصمیم گیری را در خود زنده کنید. 

 • اگر شما زن هستید: 

در صورتی که تعداد پاشخهای شما در ستون 2 بین 8تا12 عدد باشد شخصیت شما با وضع جسمی تان هماهنگ است و شما به اندازه کافی از ظرافت و ملاحظه کاری برخوردارهستید.روحیه شما محافظه کارانه است.با این وجود زن بودن باعث نشده که شما خود را به یک عروسک،یک زن وراج وپرحرف و خصوصا کسی که خود را در دست حوادث رها کرده تبدیل کنید.

اگر تعداد پاسخهایتان از 12 مورد بیشتر است درجه حساسیت بسیار زیلدی که در خود دارید به سادگی برای اطرافیانتان قابل تشخیص است.حس عملی شماضعیف است و به سختی،تنها تصمیم می گیرید. 

اگر تعداد پاسخهایتان کمتر از  مورد است،هر اندازه از نظر جسمی متناسب باشید،باز هم حالت مردانه ای دارید،این حالت باعث پیچیدگیهایی در زندگی شما می شود.سعی کنید برخی از این حالتها را در خود از بین ببریدو ظرافت را جایگزین آن کنید. 

آقای پرویز فغفوری 

امیدوارم که خوشتون بیاد.