X
تبلیغات
زولا

با عشق در سایه سار بهشت

پندهاو عبرتها 

 ارتباط عاشقانه  

علامه طباطبایی فیلسوف و عارف بزرگ معاصر که در 24 آبان 1360 به رحمت حق پیوست یکی از شاگردان ایشان(استاد امینی)می گوید در یکی از شبهای آخر عمر علامه در خدمت او بودم یارای سخن گفتن نداشت در پی فرصت می گشتم خداوند توانی به او بدهد و در آن لحظات نصیحتی کند با چشمهای نافذش به گوشه اطاق نگاه می کرد خود را به او نزدیک کردم و گفتم برای توجه به خدا و حضور قلب در نماز چه راهی را توصیه می فرمائید؟به سوی من متوجه شد لبهایش حرکت کرد و با آهنگی بسیار ضعیف که با سختی شنیده می شد بیش از ده بار این جمله را تکرار کردند:«توجه،مراوده،توجه،مراقبه»منظور از توجه و مراقبت که معلوم است یعنی انسان کمال مراقبت و توجه را داشته باشد که در نماز فکرش به این طرف و آن طرف نرود،و اگر چند روز این موضوع را تمرین کند نتیجه خوبی خواهد گرفت. اما منظور از مراوده،این کلمه در اصل به معنای جستجوی چراگاه است و سپس به کاری که با مدارا و نهایت ملایمت جستجو می شود اطلاق می گردد و در کلام علامه منظور همان ارتباط ظریف و عاشقانه با نماز و جستجوی معشوق در نماز است.1 داستان زنی که در اطاعت شوهر بود: مردی از انصار در زمان پیامبر اکرم(ص)برای رفع نیازهای خود به خارج از شهر مسافرت کرد.موقع رفتن با عیال خود عهد بست که از منزل بیرون نرود تا از سفر برگردد.او رفت و زن با همان پیمان ملتزم کارهای خانه بود و به هیچ وجه حتی برای رفع نیازمندی هایش از خانه بیرون نرفت تا اینکه پدرش مریض شد.شوق دیدار پدر و اطلاع از حال او وادارش کرد که از پدر عیادت کند ولی طبق قولی که داده بود،نتوانست از خانه بیرون رود.به ناچار شخصی را نزد رسول اکرم(ص) فرستاد که شوهر با من چنین عهدوپیمانی بسته ولی در حال حاضر پدرم مریض است.آیا اجازه می فرمایی که به عیادت ولی بروم؟رسول اکرم(ص) فرمود:«هرگز اجازه نمی دهم،بر قول و پیمانت وفادار باش و از خانه ات خارج نشو.»آن زن حسب الامر نبی اکرم(ص)در خانه نشست و به عیادت پدر نرفت تا اینکه بعد از چند روزی مرض شدت یافت و پدر از دنیا رفت،زن خیلی ناراحت شد.اکنون می بایست به تشییع جنازه حاضر شود.اما باز هم به یاد پیمان با شوهر و اطاعت از فرمان وی افتاد و با خود فکر کرد که آیا در چنین صورتی هم پیمان شکنی گناه است؟برای کسب تکلیف به نزد رسول اکرم(ص)پیام فرستاد که پدرم از دنیا رفت آیا اجازه می دهید به تشییع جنازه او بروم؟ رسول اکرم(ص)فرمودند:نه اجازه نمی دهم،در خانه باش و از دستور شوهرت اطاعت کن بالاخره پدر دفن شد سپس رسول اکرم(ص)شخصی را نزد او فرستاد که خداوند به واسطه اطاعت از شوهر،تو و پدرت را آمرزید2.  

پی نوشت:  

1. نادر مهربان،کشکول مهربان،ص58 2. نراقی،علی محمد،شرح رساله حقوق امام سجاد،ص281