با عشق در سایه سار بهشت

بنام زیبا افرین

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسلام میدونم خیلی بدقول شدم ببخشید مشکلات زندگیه چه میشد کرد.خوبین مرسی منم خوبرای تعجیل فرج اقا دعا کنید.بایبم اپم یهو شد چیزی اماده نکردم