با عشق در سایه سار بهشت

سلاممممممممممممممممممممممممممم

 

 

 

 

 

تا حالا شده احساس کنید خیلی بدشانسید؟دراین حالت چه عملی واسه برطرف شدنش انجام میدین؟